< previous  |  Cake Walk  |  next >

Fruit Cake
21" x 30"
Mixed Media Collage